Porcelánfestő szakmairány

Porcelánfestő szakmairány

2020. szeptember 1-től felmenő szakmai oktatatásban:

 

Szakma azonosító száma és neve:

 

4 0214 16 04 Kerámia- és porcelánkészítő (Porcelánfestő)

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi végzettség.

 

Szakmai előképzettség -
Előírt gyakorlat -
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges
Pályaalkalmassági követelmények szükségesek
   
   

 

Ágazati vizsga: 9. évfolyam végén vagy 2 évfolyamos képzés első féléve végén.

 

Az iskolai rendszerű képzésben az egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

3 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra,
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA

A porcelánfestő üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban, önállóan végzi szakmai tevékenységét. A porcelánfestő szakmai munkatevékenységének ellátásához fejlett szakmai műveltséggel, dekor- és mintakultúrával, művészeti és rajzi ismeretekkel, különböző  festési eljárásokkal, technikai tudással rendelkező szakember, aki a különféle kész- vagy félkész, hagyományos és modern formájú finomkerámiaipari termékeket az adott stílusnak megfelelően a szakmai és minőségi követelmények figyelembevételével festéssel díszíti.

 

Munkavállalóként a meglévő dekortervek felhasználásával és a kívánt festési technikákkal, a kivitelezéshez szükséges műveleti és technológiai dokumentáció felhasználásával készíti el a díszítményt az adott kerámia-porcelán felületén. Ismeri és használja a különböző  festési eljárásokat, azok alkalmazási lehető ségeit és szakmai – minőségi elvárásait.

 

Önálló vállalkozóként a megrendelő és a szakmai partnerei igényei szerint a tervezővel együttműködve vagy önállóan elkészíti a kerámia-porcelán tárgy minta- vagy dekorterveit, vázlatokat, színpróbákat végez. Megbízás szerint elkészíti a különféle kerámia-porcelán tárgy dekorációját. Dokumentációt, marketing tervet és költség kalkulációt készít. Kapcsolatot tart a megrendelővel és a szakmai partnereivel.

 

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZAKIRÁNYÁNAK MEGFELELŐEN KÉPES

  • munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait
  • megrendelést felvenni
  • kialakítani a munkafeltételeket
  • elő készíteni a szakmai munka anyag- és technikai feltételeit
  • elkészíteni vagy értelmezni a különböző  munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat
  • a díszítményeket reprodukálni
  • önálló alkotómunkát végezni
  • előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat
  • festéssel díszíteni a különféle felületű  kerámia vagy porcelán tárgyat
  • dekorégetést végezni

További szakmák & szakmairányok