Alapelveink

 

Hagyományőrzés

 

Az Iskola legyen értékmegőrző és értékközvetítő.

 

Jövőképének kialakításához elengedhetetlenül hozzátartozik eddigi értékeinek megőrzése. Az Iskolának múltja, jelene és minősége van. Hogy a jövőben jó irányba haladhasson, az igazi érték: teremteni a tradíciót, új irányokat meghatározni méghozzá úgy, hogy az ne legyen idegen számára.

 

Eredményesség

 

Eredményesség a nevelés-oktatás minden területén. Eredményt akkor várhatunk, ha az anyagi, tárgyi feltételekhez az iskola az emberi-szellemi erőt is megszerzi magának, és mindezeket képes hatékonyan működtetni.

 

Realitás

 

Olyan nevelési-szakmai oktatási célok kitűzése és annak tartalommal való megtöltése, amely valós igényeket elégít ki, és ami alapvető szakmai-pedagógiai elveket, értékeket követel meg, amelyet a fenntartó, az oktatói testület, és az iskolahasználók egyaránt Iskolánk legfontosabb pedagógiai céljának tart.

 

Elégedettség

 

A szakmai oktatás egy olyan szolgáltatás, amelyben minden résztvevő Partnernek szüksége van arra, hogy munkájával, tevékenységével, olyan célt valósíthasson meg, amelyet sokra becsül, és elérje azt az elégedettséget, amelyre vágyik.

 

Nevelés

 

Amellyel a cél az, hogy minden tanulót megtanítsunk arra, hogy a feladatot meglássa, azt minden körülmények között végezze el, és jól végezze el.

 

Differenciált oktatás

 

Aki tanít, az mindig figyel, és lehetővé teszi, hogy a diákok képességeiknek megfelelően, önerejükből érjék el eredményeiket. Értékelésük legfőbb funkciója pedig, hogy mindig tanulásra ösztönző legyen, kimutassa és segítse az előrelépést, a tanulók fejlődését.

 

FILOZÓFIÁNK

 

hogy az ember megtanuljon tanulni
hogy felébredjen a tudás vágya
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál, és
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.

 

(SZENT-GYÖRGYI ALBERT)


Számunkra fontos, hogy Iskolánk legfőbb értékét a tanulók által megszerzett szakmai tudás jelentse, az Iskola sikere az ő sikerük kell, hogy legyen

 

Eredményünk forrása a minőség. Célunk, olyan légkör és kultúra megteremtése, ahol a tanulás öröm, ahol tanulóink képzésük során valóban megszeretik a választott szakmát és munkát. A Porcelánmanufaktúrával, mint elsődleges Partnereinkkel együttműködve pedig úgy szolgáljuk a Manufaktúra igényeit, hogy végzett diákjaink megszerzett tudásukat felhasználva, képzett munkavállalóként világhírű, kiváló minőségű porcelántermékeket állítanak elő.

 

JÖVŐKÉPÜNK

 

A Fischer Mór Porcelánipari Szakképző Iskola eredményes működéséhez elengedhetetlen a folyamatos alkalmazkodás a fenntartó igényeihez, az azonosulás a Porcelánmanufaktúra küldetésével, hiszen nevelés-oktatásának kiválóságát mindig is az adta és adja, hogy képes, és igyekszik megtenni mindent azért, hogy az itt végzett tanulók szakmai tudásukkal kiváló porcelánt állítsanak elő, és mint későbbi munkavállalók elkötelezettek legyenek a Társaság iránt.

 

Jövőképünk az, hogy:

 

Az Iskola szakképzése a Partnerei elvárásainak megfelelő, a Manufaktúra igényeihez alkalmazkodó, szükségleteit kielégítő hatékony és eredményes szakképzési rendszer, és ezzel együtt alapvető feltétele a Manufaktúra finomporcelánt termelő tevékenységének.

 

KÜLDETÉSÜNK

 

A Partnereink igényeinek kiszolgálása érdekében – melynek mércéje a Partnereink elégedettsége – olyan szakemberek nevelése-oktatása-képzése, akik számára igény a minőségközpontú gondolkodás és a kézműves szakmai műveltség fejlesztése, akik speciális szaktudásukkal – a világhírű Herendi Márkának és rajta keresztül nemzetünknek – támogató, értékmegőrző és új értékek létrehozóivá válnak, és akik értékrendjében e kézműves szakmák valamelyikének birtoklása kiváltság.